Te laat met indienen en betalen van BTW-aangifte?

Een BTW-ondernemer die de aangifte BTW te laat indient en te laat betaalt heeft al snel een boete van de Belastingdienst te pakken. Er geldt echter wel een coulancetermijn van zeven dagen.

8 februari 2021 | Door redactie

Een ondernemer die BTW-aangifte moet doen zal deze per maand, per kwartaal of per jaar doen. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat die aangifte te laat gebeurt. Voor dit aangifteverzuim kan de Belastingdienst een boete opleggen. Deze boete kan echter voorkomen worden door binnen de coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum alsnog de aangifte in te dienen. Als niet binnen die 7 kalenderdagen de aangifte bij de Belastingdienst binnen is volgt een boete van € 68.

Indienen en betalen los van elkaar zien

Het indienen van de aangifte en het betalen van de verschuldigde BTW worden los van elkaar gezien. De kans is dus ook groot dat naast dat de aangifte te laat of niet is ingediend er ook niet betaald is. Dan is er sprake van een betaalverzuim. Ook hier is de Belastingdienst scheutig met boetes. Er kunnen zich hierbij twee situaties voordoen. De BTW-ondernemer betaalt te laat of betaalt niet of te weinig.

Te late betaling van aangifte

Er is sprake van een te late betaling als de betaling na de uiterste betaaldatum bij de Belastingdienst binnenkomt. Hierbij kunnen zich 3 mogelijkheden voordoen:

  • De BTW-ondernemer betaalt te laat, maar wel binnen de coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Als hij de vorige aangifte wel op tijd had betaald krijgt hij geen boete maar wel een verzuimmededeling. Maar was hij de vorige keer ook te laat met betalen dan krijgt hij een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag (minimum € 50 en een maximum van € 5.514).
  • De BTW-ondernemer betaalt na de coulancetermijn. Er volgt dan een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag (minimum € 50 en een maximum van € 5.514).
  • De BTW-ondernemer betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn. Er volgt dan voor het totale te laat betaalde bedrag een betaalverzuimboete van 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Niet betalen van aangifte

Bij niet-betaling van de aangifte of slechts een deel ervan krijgt de BTW-ondernemer een naheffingsaanslag met betaalverzuimboete van 3% van het niet-betaalde bedrag (minimum € 50 en een maximum van € 5.514).  
De verzuimboetes voor het niet op tijd indienen en betalen vallen hoger uit als de BTW-ondernemer al veel vaker te laat is geweest met indienen en betalen. Dan is de boete voor aangifteverzuim maximaal € 136. Voor het betaalverzuim geldt dan een boete van 10% van het te laat niet-betaalde bedrag met een maximum van € 5.514.
Kan de inspecteur bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld dan kan de vergrijpboete om de hoek komen kijken.  Deze loopt van 25% tot 100% van het te betalen bedrag.

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten