Teruggave BTW wanbetaler eenvoudiger

20 september 2016 | Door redactie

Als uw organisatie een rekening heeft uitstaan bij een debiteur en deze komt niet met (een deel van) het bedrag over de brug, kunt u de vermelde BTW terugvragen. De voorwaarden om dit bedrag terug te vorderen versoepelen.

Als uw organisatie BTW op een oninbare vordering wil terugvragen, moet dat via een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. In de brief moet feitelijke informatie staan waaruit blijkt dat de debiteur nog niet (geheel) heeft betaald en dat ook niet zal doen. De feiten moeten aantoonbaar zijn, door bijvoorbeeld een brief van de curator over faillissement toe te voegen of door brieven van een incassobureau mee te sturen. 

Per 1 januari 2017 moet BTW terugvragen eenvoudiger

De strikte regels voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen moeten per 1 januari 2017 soepeler worden. De staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor een voorstel ingediend. Als er één jaar na opeisbaarheid van het factuurbedrag nog niets of slechts een deel is ontvangen door de organisatie, heeft u al recht op BTW-teruggave. Als een factuur is uitgereikt met een uiterste betaaldatum op Prinsjesdag 2016 (20 september), en de factuur is op 20 september 2017 nog niet voldaan, kunt u de BTW op deze factuur al terugvragen. U kunt de teruggave zelf in mindering brengen op uw reguliere BTW-aangifte (tool) over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de debiteur niet zal betalen. Het is dan niet nodig om een apart verzoek in te dienen voor de teruggaaf van BTW. Als uw organisatie het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de BTW opnieuw (deels) verschuldigd. De beoogde ingangsdatum van dit conceptwetsvoorstel is 1 januari 2017. Het zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat uw organisatie in de toekomst sneller en eenvoudiger de BTW op oninbare vorderingen terug kan krijgen.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.