Toch aftrek BTW bij niet doorgaan activiteiten

3 december 2012 | Door redactie

Heeft u een holding-bv dan mag u de betaalde BTW alleen als voorbelasting aftrekken als de bv ook belaste prestaties verricht. Het enkel houden van aandelen is daarbij niet voldoende. Rechtbank Arnhem voegde daar nog aan toe dat het daarbij niet uitmaakte dat uiteindelijk de activiteiten geen doorgang vonden.

Om recht te hebben op aftrek van BTW moet er sprake zijn van een zogenoemde moeiende holding. De holding moet zich dan (tegen vergoeding) actief bemoeien met het beheer van de bv’s waar ze ook de aandelen van houdt. In deze zaak ging het om een holding die de aandelen hield in verschillende bv’s. De holding was van plan om aandelen te kopen en bracht de voorbelasting op de voorbereidende activiteiten in aftrek. De Belastingdienst ging hier niet mee akkoord, omdat niet vaststond dat de holding zich ging bezighouden met het beheer van die bv’s.

Belaste activiteiten

Uiteindelijk moest de rechtbank zich hier over uitspreken. Volgens de rechter bleek uit memo’s en een bevestiging van een advocatenkantoor dat de holding wel degelijk economische activiteiten wilde verrichten. Er was daarnaast regelmatig overleg over deze voorgenomen activiteiten. Dit was voldoende om te spreken van belaste activiteiten. De holding mocht dus de BTW op de voorbereidende activiteiten in aftrek brengen. Het maakte daarbij niet uit dat de werkzaamheden uiteindelijk niet doorgingen. De holding had wel degelijk het voornemen om deze activiteiten te verrichten. De inspecteur kreeg dus geen gelijk.
Rechtbank Arnhem, 29 november 2012, LJN: BY4481