Topholdings mogen in fiscale eenheid BTW

1 mei 2013 | Door redactie

Het is toegestaan om onder voorwaarden een houdster-bv op te nemen in uw fiscale eenheid BTW. Recent heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de Nederlandse regeling voor zogenoemde moeiende holdings niet in strijd is met de Europese BTW-regels.

Voor het vormen van een fiscale eenheid BTW moeten de rechtspersonen of de natuurlijk personen op financieel, economisch of organisatorisch gebied nauw met elkaar zijn verbonden. Een holdingmaatschappij die geen prestaties tegen vergoeding verricht kan in principe geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid. In de zogenoemde holdingresolutie is hierop een uitzondering opgenomen voor zogenoemde moeiende holdings.

Geen strijd Europese BTW-regels

Bij een moeiende holding gaat het om een houdster-bv die een sturende en beleidsbepalende functie heeft in het concern. De Europese Commissie vond echter dat deze regeling in strijd was met de Europese BTW-regels. Het Europese Hof van Justitie was het daar echter niet mee eens. De regeling is namelijk niet in strijd met de Europese BTW-regels. U kunt een moeiende holding dus gewoon opnemen in een fiscale eenheid BTW.
Europese Hof van Justitie, 25 april 2013, nr. C-65/11