Uiterlijk 30 september buitenlandse BTW 2021 terugvragen

15 augustus 2022 | Door redactie

Een ondernemer die BTW heeft betaald in andere EU-landen kan deze terugvragen via een verzoek bij de Belastingdienst. Gaat het om buitenlandse BTW over 2021 dan moet hij dit wel voor 1 oktober 2022 doen. Wacht met terugvragen niet tot de laatste dag van 30 september want de kans is groot dat op die dag het portaal overbelast raakt door de vele verzoeken en dan is het jammer maar helaas, verzoek is te laat binnengekomen en de BTW is niet meer terug te vorderen.

Een BTW-ondernemer mag de in een ander EU-land betaalde BTW niet in aftrek brengen in zijn aangifte voor de BTW. Deze buitenlandse BTW kan hij echter wel terugvragen als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Zijn onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Hij heeft in het EU-land waar hij BTW terugvraagt, geen BTW-aangifte (toolbox) gedaan.
  • Hij gebruikt de goederen en diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten. 

Voor 1 oktober om teruggaaf over 2021 verzoeken

Om de BTW over 2021 terug te krijgen, moet de ondernemer uiterlijk vóór 1 oktober 2022 een verzoek tot teruggaaf indienen bij de Nederlandse Belastingdienst via het portaal ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’. De Belastingdienst stuurt het verzoek dan door naar de belastingdienst in het EU-land waar de ondernemer BTW terugvraagt. 

Door drukte te laat binnen, dan geen teruggaaf

Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers op 30 september nog even snel hun teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. Hierdoor kan het zijn dat het portaal overbelast raakt en dat de aanvraag pas na 30 september bij de fiscus binnenkomt. Het verzoek kan dan niet in behandeling worden genomen omdat het te laat is ingediend. De teruggaaf volgt dan dus ook niet. Om dit te voorkomen adviseert de fiscus om het BTW-verzoek zo snel mogelijk te doen. Hierdoor komen de aanvragen gespreid binnen en kan de Belastingdienst deze op tijd doorzetten.

 

Bijlagen bij dit bericht