Vanaf 2023 0% BTW voor zonnepanelen voor woningen

20 september 2022 | Door redactie

Vanaf 2023 gaat het BTW-tarief voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op woningen naar 0%. Nu is dat nog 21%. Dit scheelt voor particulieren veel administratieve rompslomp.

Momenteel betalen mensen die zonnepanelen kopen nog 21% BTW over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Een particuliere koper kan deze BTW terugvragen bij de Belastingdienst omdat hij als ‘kleine ondernemer’ stroom tegen vergoeding terug levert aan het energiebedrijf. Hij moet dan dus een beroep doen op de kleineondernemersregeling voor de BTW. Dit vergt administratief dus veel van de koper, maar ook van de Belastingdienst.

Nultarief voor zonnepanelen per 2023

Door een wijziging van een BTW-richtlijn kunnen EU-lidstaten beslissen om het BTW-nultarief te gaan toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang. Het kabinet gaat nu gebruikmaken van deze mogelijkheid om de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst te verminderen en investeringen in zonnepanelen te stimuleren, maar wel alleen maar voor wat betreft de woningen. Het nultarief voor de zonnepanelen moet per 1 januari 2023 ingaan. 

Nultarief niet voor bedrijfspanden

Het nultarief gaat dus niet gelden voor bedrijfspanden (Vraag & Antwoord) die worden volgehangen met zonnepanelen. Ook voor overheidsgebouwen komt er (nog) geen meevaller.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht