Veranderingen in de BTW per 1 januari 2018

21 september 2017 | Door redactie

Op Prinsjesdag en ook in de maanden hiervoor zijn door het kabinet een aantal veranderingen in de BTW aangekondigd. Wat kunnen BTW-ondernemers verwachten voor 2018?

De aangekondigde maatregelen uit het Belastingplan 2018 en uit de voorstellen die in eerdere maanden bekend zijn gemaakt moeten per 1 januari 2018 ingaan. Daarvoor geldt wel – net als voor alle Prinsjesdagstukken – dat de Tweede en Eerste Kamer er nog wel mee moeten instemmen.

Wijzigingen voor 2018

Voor de BTW staan volgend jaar de volgende wijzigingen voor 2018 op stapel: