Versoepeling van de KOR doorgevoerd

21 juni 2021 | Door redactie

BTW-ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 kunnen de kleineondernemersregeling voor de BTW toepassen zonder dat ze dit hoeven te melden aan de Belastingdienst. Dit is onlangs goedgekeurd door een ministerieel besluit. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

BTW-ondernemers die een jaaromzet hebben die lager is dan € 20.000 kunnen gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Hiervoor moeten zij zich aanmelden bij de Belastingdienst. De ondernemer is dan geen BTW verschuldigd over de door hem verrichte leveringen en diensten. Hij hoeft ook geen BTW-aangifte te doen. Maar hij heeft dan ook geen recht meer op aftrek van BTW. Kiest een ondernemer voor de KOR, dan is hij hier minimaal drie jaar aan gebonden.

Geen drie jaar meer aan KOR gebonden

In het besluit van het ministerie van Financiën is opgenomen dat BTW-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal  € 1.800 en de KOR willen toepassen geen melding hiervan meer hoeven te doen bij de Belastingdienst. Zij zijn hiermee ook niet meer gebonden aan de minimale toepassingsduur van de KOR van drie jaar of aan een wederopzegging van de regeling. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, de datum waarop de huidige KOR in werking trad. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers die onder de registratiedrempel blijven maar verzuimd hebben om zich te melden, zich alsnog moeten melden.