Voor KOR komen weer wijzigingen

Ons land heeft net een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) ingevoerd, maar door de aanpassingen van de BTW-richtlijn en Verordening EU die op 22 maart a.s. in werking treden, zullen er waarschijnlijk weer een aantal wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Die wijzigingen zullen uiterlijk 31 december 2024 in de KOR moeten zijn opgenomen.

9 maart 2020 | Door redactie

De  nieuwe KOR voor de BTW is op 1 januari 2020 in werking getreden. Vanaf die datum is de regeling gerelateerd aan de omzet (in plaats van het BTW-bedrag). Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet per jaar draaien kunnen de KOR aanvragen. Bovendien geldt de regeling nu ook voor bv’s, stichtingen en verenigingen. Via wijzigingen van de BTW-richtlijn 2006/112/EG en de EU-Verordening 904/2010 zal het straks ook mogelijk worden om van de KOR in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging gebruik te maken.

Maximumdrempel mag niet hoger dan € 85.000 zijn

Daarnaast mogen de lidstaten de drempel voor de omzet (in Nederland dus nu € 20.000) aanpassen naar een bedrag dat het beste aansluit bij hun economische en politieke situatie. Hiervoor geldt wel een maximum van € 85.000. Bovenop deze aanpassingen wordt het ook mogelijk om verschillende omzetdrempels voor de verschillende bedrijfssectoren toe te passen.
De wijzigingen zijn onlangs gepubliceerd en gaan gelden vanaf 22 maart 2020. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun wetgeving uiterlijk 31 december 2024 aan de richtlijn voldoet.

 

Bijlagen bij dit bericht