Voorschotfactuur niet altijd reden voor aftrek

13 augustus 2012 | Door redactie

U mag de in rekening gebrachte voorbelasting in aftrek brengen op uw aangifte BTW over dat tijdvak. Dit is ook mogelijk bij een voorschotfactuur, maar dan moet de factuur wel voldoen aan de vereisten. In een recente rechtszaak besliste rechtbank Arnhem dan ook dat de ondernemer, die niet voldeed aan deze vereisten, de voorbelasting niet in aftrek mocht brengen.

In deze zaak liet de ondernemer een nieuw bedrijfspand bouwen. In oktober 2008 bereikten de ondernemer met de aannemer overeenstemming over het te bouwen bedrijfspand. Op 12 november werd dit vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst waren nadere afspraken gemaakt over het betalen in termijnen van de aanneemsom van € 685.000 in 2009. De ondernemer bracht de BTW echter in één keer in aftrek in het vierde kwartaal van 2008. De inspecteur ging hier niet mee akkoord en corrigeerde de aangifte BTW over het vierde kwartaal 2008 door een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De aftrek van BTW was volgens de fiscus namelijk pas mogelijk in 2009.

Geen vooruitbetaling

De rechter bepaalde uiteindelijk dat er in 2008 nog geen sprake was van een levering van een bedrijfspand en dat de ondernemer ook geen vooruitbetaling had gedaan. De aanneemsom werd immers pas in 2009 in termijnen betaald. De eerder uitgereikte factuur van 20 oktober 2008 was dan ook niet in overeenstemming met de afspraken in de aannemingsovereenkomst. De ondernemer mocht dus op dat moment geen BTW in aftrek brengen. Aftrek van voorbelasting was pas mogelijk op het moment van de betaling van de termijnen in 2009. De naheffingsaanslag was dus terecht.
Rechtbank Arnhem, 9 augustus 2012, LJN: BX4172