Vooruitbetalen helpt niet bij verhoging BTW

18 mei 2012 | Door redactie

Het algemene BTW-tarief gaat al op 1 oktober omhoog van 19% naar 21%. Vanaf dat moment zult u dus rekening moeten houden met dit hogere tarief. U kunt deze BTW-verhoging niet voorkomen door de factuur vooruit te betalen, terwijl de daadwerkelijke prestatie pas na 1 oktober plaatsvindt. Het kabinet zal dit voorkomen door een overgangsmaatregel op te nemen.

De verhoging van de BTW is een belangrijke bezuinigingsmaatregel van de Kunduzcoalitie bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Alle producten die onder het algemene (hoge) tarief vallen zullen hierdoor duurder worden. Daarnaast betekent dit voor u een hogere kostenpost als u geen volledig aftrekrecht voor de BTW heeft. Bij het opstellen van de facturen zult u ook moeten opletten of u het tarief van 19% of 21% moet toepassen.

Factuur niet bepalend

Hierbij is bepalend het moment van leveren van de goederen of het plaatsvinden van de dienst. Vindt de levering of dienst plaats voor 1 oktober 2012 dan kunt u het tarief van 19% toepassen. Het maakt hierbij niet uit als u pas na 1 oktober een factuur stuurt. Factureert u echter gedeeltelijk of geheel vooruit en levert u pas na 1 oktober, dan zult u het hogere tarief van 21% moeten gebruiken. Bij doorlopende prestaties die starten voor 1 oktober 2012 en die eindigen na de BTW-verhoging moet u in principe het tarief van 21% berekenen. Het is echter wel mogelijk om de afrekenperiode te splitsen in een periode voor de verhoging en een periode na de verhoging.