Voorwaarden voor jaaraangifte BTW wijzigen

9 december 2013 | Door redactie

Als u ondernemer bent voor de BTW, moet u waarschijnlijk per kwartaal aangifte doen. U kunt de Belastingdienst vragen om onder bepaalde voorwaarden per jaar aangifte te doen. Deze voorwaarden wijzigen vanaf 1 januari 2014.

De Belastingdienst bepaalt als u een onderneming start voor welke belastingen u een aangifte moet indienen en welk tijdvak er gaat gelden. Meestal moet u voor de BTW een kwartaalaangifte indienen. Het is echter mogelijk om hiervan af te wijken. Want wilt u liever per jaar BTW-aangifte doen, dan kunt u dat schriftelijk verzoeken aan uw belastingkantoor. U komt alleen in aanmerking voor een jaaraangifte als uw onderneming per jaar minder dan € 1.883 betaalt. Daarnaast kunt u de Belastingdienst ook verzoeken om per maand aangifte te doen. Dat is uiteraard alleen voordeliger  als u maandelijks BTW terugkrijgt van de fiscus.

Vanaf 1 januari 2014 wijzigen regels voor jaaraangifte

De voorwaarden voor het mogen indienen van de jaaraangifte gaan echter per 1 januari 2014 veranderen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U betaalt per jaar minder dan € 1.883 aan BTW.
  • U levert per jaar voor minder dan € 10.000 goederen en diensten aan klanten in andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Dit zijn de zogenoemde intracommunautaire leveringen en diensten (nieuw).
  • U koopt per jaar voor minder dan € 10.000 aan goederen in andere EU-landen. Dit zijn de zogenoemde intracommunautaire verwervingen (nieuw).
  • U heeft geen vergunning artikel 23. Deze vergunning kunt u krijgen als u goederen importeert vanuit niet-EU-landen. Normaal gesproken moet u dan BTW betalen bij de douane. Heeft u echter een vergunning artikel 23, dan hoeft u niet bij de grens te betalen. U neemt de BTW dan op in uw BTW-aangifte (nieuw).

U moet aan al deze voorwaarden voldoen. Als u  op een gegeven moment niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet, krijgt u een brief van de Belastingdienst en wijzigt het aangiftetijdvak weer.