Vraag buitenlandse BTW vóór 1 oktober terug

4 september 2015 | Door redactie

U mag in de Nederlandse BTW-aangifte niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Doet u geen BTW-aangifte in het andere land, dan is het mogelijk om de BTW terug te vragen door hiertoe een verzoek te doen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten gebruiken voor BTW-belaste activiteiten. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een teruggaaf van BTW. U moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de fiscus. De Belastingdienst stuurt uw verzoek dan door naar het buitenland. Het verzoek moet vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u BTW terugvraagt bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u eigen software gebruikt moet uw verzoek vóór 30 september binnen zijn. Wacht niet tot het laatste moment, want dan loopt u het risico dat de website van de Belastingdienst overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan vandaag nog aan. 

Drempelbedragen voor terugvragen BTW

Er gelden echter wel een aantal drempelbedragen bij het terugvragen van BTW. Vraagt u de BTW na afloop van het jaar terug, dan moet het gaan om ten minste € 50 aan BTW. U kunt ook tijdens het kalenderjaar een verzoek indienen, maar dan moet het BTW-bedrag over een periode van drie maanden ten minste € 400 bedragen. Bij lagere bedragen kunt u wel een verzoek indienen, maar beslist het andere land of ze het verzoek in behandeling nemen.