Vraag buitenlandse BTW vóór 1 oktober terug

U mag in de Nederlandse BTW-aangifte niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Doet u geen BTW-aangifte in het andere land, dan is het mogelijk om de BTW terug te vragen door hiertoe een verzoek te doen aan de Nederlandse Belastingdienst.

4 september 2015 | Door redactie

Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten gebruiken voor BTW-belaste activiteiten. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een teruggaaf van BTW. U moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de fiscus. De Belastingdienst stuurt uw verzoek dan door naar het buitenland. Het verzoek moet vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u BTW terugvraagt bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u eigen software gebruikt moet uw verzoek vóór 30 september binnen zijn. Wacht niet tot het laatste moment, want dan loopt u het risico dat de website van de Belastingdienst overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan vandaag nog aan. 

Drempelbedragen voor terugvragen BTW

Er gelden echter wel een aantal drempelbedragen bij het terugvragen van BTW. Vraagt u de BTW na afloop van het jaar terug, dan moet het gaan om ten minste € 50 aan BTW. U kunt ook tijdens het kalenderjaar een verzoek indienen, maar dan moet het BTW-bedrag over een periode van drie maanden ten minste € 400 bedragen. Bij lagere bedragen kunt u wel een verzoek indienen, maar beslist het andere land of ze het verzoek in behandeling nemen.