Vraag nog snel buitenlandse BTW terug

12 september 2012 | Door redactie

U kunt nog tot 1 oktober 2012 een verzoek indienen voor de teruggaaf van BTW over 2011, die u in een ander land van de Europese Unie (EU) heeft betaald. Dit verzoek kunt u digitaal indienen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Handelt u over de grens dan heeft u mogelijk ook BTW betaald in het buitenland. Vóór 2010 moest u voor het terugvragen van deze BTW een apart verzoek indienen bij het land waar u de BTW betaald had. Dit is sinds 2010 vereenvoudigd. U hoeft vanaf dat moment niet langer een verzoek in te dienen bij het andere EU-land, maar u kunt dat doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor is wel vereist dat uw onderneming in Nederland is gevestigd, u geen aangifte doet in het buitenland en de goederen en diensten bestemd zijn voor de activiteiten van de onderneming. De fiscus zal uw verzoek dan doorsturen naar het desbetreffende EU-land.

Digitaal BTW terugvragen

Via een speciale internetsite kunt u digitaal een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U kunt de ingescande facturen meesturen met het verzoek. De originele facturen moet u wel bewaren. De benodigde inloggevens kunt u bij de fiscus aanvragen. Bij het indienen van een verzoek moet u nog wel rekening houden met de drempelbedragen. Dient u na afloop van een kalenderjaar een verzoek in, dan moet het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn. Doet u echter een verzoek gedurende het kalenderjaar over een periode van drie maanden dan moet het BTW-bedrag ten minste € 400 zijn. Uiteraard kunt u ook een verzoek doen als het bedrag lager is. Het desbetreffende EU-land zal dan bepalen of ze het verzoek in behandeling wil nemen.