Vraag voor 1 oktober BTW terug uit EU

3 september 2015 | Door redactie

Heeft uw bv BTW betaald in andere landen van de Europese Unie, dan kunt u dit, net als Nederlandse BTW, terugvragen. In de EU betaalde BTW vraagt u terug via de Nederlandse Belastingdienst, maar u moet uw teruggaafverzoek wel voor 1 oktober 2015 indienen

In de Nederlandse BTW-aangifte mag uw bv niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Om de BTW toch terug te krijgen kan uw bv zich in dat land aanmelden als BTW-ondernemer en daar BTW-aangifte doen. Het is echter ook mogelijk om de BTW terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst. U moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de fiscus. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden (pdf).

Een dag minder als u eigen software gebruikt

Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten gebruiken voor BTW-belaste activiteiten. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan komt uw bv in aanmerking voor een teruggaaf van BTW. Het verzoek moet dan wel vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover uw onderneming BTW terugvraagt bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u eigen software gebruikt moet uw verzoek vóór 30 september binnen zijn.

Minimumbedrag aan BTW terugvragen

Bij een verzoek om teruggaaf moet u ook rekening houden met bepaalde drempelbedragen. Uw bv kan tijdens het kalenderjaar een verzoek indienen, maar dan moet het BTW-bedrag over een periode van drie maanden ten minste € 400 bedragen. Vraagt uw onderneming de BTW pas na afloop van het jaar terug, dan moet het gaan om ten minste € 50 aan BTW. Bij lagere bedragen kan uw bv wel een verzoek indienen, maar beslist het andere land of ze het verzoek in behandeling nemen.