Teruggaaf van BTW bij oninbare vorderingen

Maatwerkbrief

MS Word 52.43 kb

publicatiedatum 22-10-2019

Download deze tool
Er is sprake van een oninbare vordering als een klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk betaalt. Meestal heeft u de BTW op deze vordering al wel aan de Belastingdienst overgemaakt. Voor het terugvragen van de BTW bij een oninbare vordering moet u een apart schriftelijk verzoek indienen bij uw belastingkantoor. Deze maatwerkbrief kunt u gebruiken voor het terugvragen van de BTW.