Verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen BTW

Maatwerkbrief

MS Word 51.81 kb

22-10-2019

Download deze tool
Voor ondernemers die op jaarbasis weinig BTW hoeven af te dragen, bestaat een bijzondere regeling: de zogenoemde kleineondernemersregeling (kor). Op grond van deze regeling hoeft een ondernemer minder of zelfs helemaal geen BTW aan de Belastingdienst af te dragen. Komt u in aanmerking voor de kor, dan kunt u de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Zo’n verzoek heeft u snel gemaakt met behulp van de brief uit deze tool.