VERDIEPINGSARTIKEL

Kleineondernemersregeling (KOR) kan leuk voordeel opleveren

Ondernemers met een lage omzet kunnen gebruikmaken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling zorgt ervoor dat zij geen of minder BTW hoeven af te dragen als zij onder bepaalde grenzen blijven. Bovendien kunnen zij verzoeken om aan minder administratieve eisen te hoeven voldoen. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om van de KOR gebruik te kunnen maken? Zijn er naast de voordelen ook nadelen?


15 april 2019 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement online.


Per 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR

De KOR verandert per 1 januari 2020. Ondernemers die zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe KOR kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Dit aanmelden kan sinds 1 juni 2019.


Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de KOR aan te pakken. In de bijlage van de Miljoenennota 2018 is een voorstel opgenomen waardoor de KOR flink gaat wijzigen. Vanaf 2020 wordt namelijk de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet is € 20.000 geworden. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte te doen. Dat vermindert dus de administratieve verplichtingen.


Bv kan ook beroep doen op regeling

Kiest een ondernemer voor de nieuwe vrijstellingsregeling, dan moet hij rekening houden met de volgende aspecten:

  • Hij mag geen BTW meer in rekening brengen aan zijn klanten.
  • Hij kan de aan hem in rekening gebrachte BTW door andere ondernemers niet  aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst.
  • Hij hoeft geen BTW-aangifte meer in te dienen.

De wijziging van de KOR gaat ook voor alle rechtsvormen gelden. Een bv kan er dus straks een beroep op doen. Kiest een ondernemer voor de nieuwe KOR, dan geldt deze in ieder geval voor minstens drie jaar.


KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld

Een ondernemer die nu al de KOR toepast hoeft zich niet aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan. Ze krijgen echter nog wel een brief met uitleg over de nieuwe regeling waarin ook is opgenomen wat ze moeten doen als ze de vrijstellingsregeling niet willen toepassen.

Voorwaarden voor KOR

De KOR kan een kleine onderneming een leuk voordeel opleveren. Deze hoeft namelijk de ontvangen BTW dan slechts deels of helemaal niet af te dragen terwijl deze BTW wel is ontvangen van afnemers. Daarnaast kan een ontheffing van administratieve plichten worden verkregen.  Er moet  echter wel aan enkele voorwaarden worden voldoen. Zo moet u allereerst een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen zijn, zoals een eenmanszaak, een maatschap, of een vennootschap onder firma.

Daarnaast moet u na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar en moet uw onderneming in Nederland gevestigd zijn. Tevens moet u voldoen aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.

Vermindering BTW-afdracht

Als u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling, hoeft u dus minder of helemaal geen BTW af te dragen. Dat laatste is het geval  als u op jaarbasis minder dan
€ 1.345 aan BTW moet afdragen. U krijgt dan voor het volledige bedrag een vermindering, zodat het afdragen van BTW niet meer nodig is.

Bedraagt uw af te dragen bedrag op jaarbasis meer dan € 1.345, maar minder dan
€ 1.883, dan krijgt u korting op de BTW-afdracht. Deze korting wordt als volgt berekend:
2,5 x (€ 1.883 - BTW-bedrag).

Moet u meer dan € 1.883 aan BTW op jaarbasis afdragen, dan kunt u geen aanspraak maken op een vermindering op basis van de kleineondernemersregeling.

Voorbeeld

Een kapster heeft een jaaromzet (exclusief BTW) van € 75.000. Over deze omzet moet deze ondernemer 6% BTW betalen (€ 4.500). Zij heeft kosten gemaakt en haarproducten ingekocht. Hierover heeft zij € 2.865 aan BTW afgedragen. Dit bedrag mag zij als voorbelasting aftrekken. Om te bepalen hoeveel BTW zij moet betalen, maakt zij de volgende berekening:

  • BTW 6% van € 75.000 = € 4.500
  • Voorbelasting = € 2.865.
  • BTW-bedrag = € 4.500 - € 2.865 = € 1.635
  • Vermindering voor kleine ondernemers = 2,5 x (€ 1.883 - € 1.635) = € 620
  • Te betalen: € 1.635 - € 620 = € 1.015

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden, maar via de KOR kan mogelijk ontheffing worden aangevraagd.  Als u € 1.345 of minder BTW per jaar betaalt en een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of VOF) heeft, dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U doet dan geen BTW-aangifte meer en u mag dan geen BTW meer factureren.

Voor- en nadelen KOR

Als u gebruikmaakt van de KOR, heeft dat natuurlijk een aantal voordelen. Zo hoeft u geen inkoopfacturen te bewaren, hoeft u geen facturen te sturen en brengt u geen BTW in rekening. Ook hoeft u geen boekhouding meer bij te houden voor de BTW en hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen.

Er zijn echter ook nadelen. U mag bijvoorbeeld geen factuur met BTW uitreiken. Als u dat wel doet, vervalt de ontheffing. Daarnaast kunt u, als u meer BTW kunt aftrekken dan u over uw omzet moet betalen, het verschil niet terugkrijgen. Dit nadeel kan zwaar wegen als u grote investeringen doet. Een derde nadeel is dat u elk jaar een vragenformulier toegestuurd krijgt. Met dat formulier beoordeelt de fiscus of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Een laatste nadeel ten slotte is dat u meestal voor de inkomstenbelasting toch een boekhouding  moet bijhouden.