VERDIEPINGSARTIKEL

Wat u moet weten over de margeregeling

De margeregeling houdt in dat u (als handelaar) alleen BTW hoeft te voldoen over de winstmarge bij de verkoop van een gebruikt goed. De winstmarge is in dit geval het verschil tussen aan- en verkoopprijs.

U mag de margeregeling alleen toepassen op de levering van gebruikte goederen die u zonder BTW heeft ingekocht. Wat moet u nog meer weten over deze regeling?


7 oktober 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De margeregeling geldt alleen voor goederen die worden geleverd door zogenoemde wederverkopers, ook wel handelaren genoemd. Een wederverkoper is een ondernemer van wie de activiteiten geheel of ten dele bestaan uit het verkopen van gebruikte roerende goederen, kunst- en verzamelvoorwerpen en antiek die hij van anderen heeft gekocht.

Alleen toepassen op gebruikte goederen

De margeregeling kunt u alleen toepassen op de levering van gebruikte goederen, die u als wederverkoper heeft gekocht zonder dat u over die inkoop BTW kon aftrekken.

Het moet gaan om inkopen van personen die geen BTW berekenen. Dit kunnen de volgende personen zijn:

  • Een particulier of de overheid.
  • Een ondernemer die de roerende zaak in zijn onderneming alleen heeft gebruikt voor vrijgestelde prestaties.
  • Een ondernemer die onder de KOR valt.
  • Een wederverkoper die zelf de margeregeling heeft toegepast.
  • Een ondernemer of wederverkoper uit een ander EU-land, als de levering onder de margeregeling valt in dat land.
  • In deze gevallen is aan de wederverkoper geen BTW in rekening gebracht voor de inkoop en kan de wederverkoper dus geen BTW in aftrek brengen.

Ook bij reparatie

De margeregeling geldt in principe voor alle gebruikte roerende goederen. Als gebruikte roerende goederen worden aangemerkt alle goederen die in de staat waarin zij verkeren of na herstelling, opnieuw kunnen worden gebruikt. Hiervan zijn nieuwe vervoermiddelen die naar een andere lidstaat worden geleverd, onroerende zaken, onbewerkte edelstenen en edele metalen uitgezonderd.

De margeregeling is ook van toepassing als u het goed alvorens het te verkopen repareert. U mag dan bij de bepaling van de winstmarge de inkoopprijs niet verhogen met de kosten van de herstelwerkzaamheden.

De BTW die aan u in rekening is gebracht in verband met de herstelwerkzaamheden kunt u als voorbelasting in mindering brengen. Ook als u een ander goed toevoegt aan een margegoed, mag u de margeregeling gewoon toepassen.

Margeregeling en factuurvereisten

Past u de margeregeling toe, dan moet u rekening houden met aanvullende factuurvereisten. Zo mag u bij toepassing van de margeregeling geen BTW vermelden op de factuur. De BTW is uiteraard wel bij uw prijs inbegrepen.

Daarnaast maakt u een melding van het type goederen dat u levert onder de margeregeling: ‘bijzondere regeling gebruikte goederen’, ‘bijzondere regeling kunstvoorwerpen’ of ‘bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’.

Regels bij inruil

Als u een nieuw goed levert tegen inruil van een gebruikt goed, bent u vaak bereid een hogere prijs voor het gebruikte goed te geven dan bij de latere (door)verkoop daarvan is te realiseren. U doet dat natuurlijk alleen als u winst kunt behalen op het nieuwe goed dat u tegelijkertijd verkoopt. Op basis van de margeregeling wordt bij de verkoop van een (nieuw) goed tegen inruil van een gebruikt goed:

  • volledig BTW geheven over de verkoopprijs voor het nieuwe goed;
  • marge-BTW geheven over de op het ingeruilde goed behaalde marge.

Inkoopverklaring overleggen

Bij elke verkoop mag u ervoor kiezen om de gewone BTW-regeling of de margeregeling toe te passen. Kiest u voor de margeregeling, dan moet u aan de hand van uw inkoopadministratie aannemelijk maken dat sprake is van een inkoop in het kader van de margeregeling. Dit kan door een inkoopverklaring te overleggen.

Het opstellen van een inkoopverklaring kan soms achterwege blijven bijvoorbeeld als aan de leverancier minder dan € 500 wordt betaald of als de leverancier een factuur uitreikt (zonder BTW) of als de wederverkoper een factuur uitreikt bij een inruiltransactie tussen ondernemers.