Betaalt u BTW over een ontvangen schadevergoeding als verzekeringsuitkering?

29 oktober 2012

Ik heb onlangs een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij ontvangen voor mijn onderneming. Moet ik over die uitkering nu wel of geen BTW berekenen, dat is voor mij niet echt duidelijk?

Ontvangt u een schadevergoeding als verzekeringsuitkering, dan berekent u hierover geen BTW. Hetzelfde geldt voor een schadevergoeding uit onrechtmatige daad of op basis van wanprestatie die wordt toegekend door een rechter.

Ook geen belaste vergoeding

Andere voorbeelden waarbij de vergoeding niet is belast:

  • een vergoeding voor het voortzetten c.q. verplaatsen van de onderneming in het kader van stadsvernieuwing;
  • het uitvoeren van een garantieovereenkomst;
  • wijziging of ontbinding van de overeenkomst, voordat de prestatie is verricht, als het voorschot of reserveringsbedrag dat is betaald wordt omgezet in annuleringskosten;
  • wijziging of ontbinding van de overeenkomst zonder vrijwillige instemming van de contractpartij.