BTW rekenen over onroerend goed bij beëindiging bv?

12 juli 2019

Ik wil één van mijn bv’s beëindigen. Moet ik dan BTW rekenen over het verschil tussen de boekwaarde en de economische waarde van onroerend goed?

Als ondernemer voor de BTW moet u BTW-aangifte doen. In deze aangifte geeft u de BTW aan die u bij de klanten van uw onderneming in rekening heeft gebracht. Hier trekt u de BTW van af die u aan uw leveranciers betaalde in het van toepassing zijnde tijdvak. U kunt BTW-aangifte doen per maand, kwartaal of jaar. Uw onderneming heeft recht op BTW-aftrek voor zover er belaste prestaties worden verricht. Waarschijnlijk is er tijdens de oprichting van de bv BTW in aftrek gebracht. Voor onroerende zaken geldt dat er in het jaar – na het jaar van het in aftrek brengen van de BTW op de investering – een herzieningstermijn van negen jaren begint te lopen. Wanneer in één van de volgende negen kalenderjaren geen BTW-belaste prestaties meer worden verricht, moet een deel van de afgetrokken BTW gecorrigeerd worden. Voor de vaste activa van uw onderneming betekent een bedrijfsbeëindiging dat er zaken vanuit het vermogen van uw onderneming overgaan van het zakelijk vermogen naar het privévermogen. Deze overgang is een zogenoemde fictieve levering. Dit houdt in dat deze overbrenging van het zakelijke vermogen naar het privévermogen vrijgesteld is van BTW, omdat de levering van onroerend goed is vrijgesteld.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Stel dat de bv in 2010 opgebouwd werd en dat er in dit boekjaar € 10.000 aan BTW in aftrek is gebracht in datzelfde boekjaar. De herzieningstermijn van negen jaar loopt nu dus tot en met 2019. Wanneer u per 31 december 2016 uw onderneming staakt, zijn er nog drie jaren van de herzieningstermijn over, namelijk 2017, 2018 en 2019. Daarom moet u dus 3/10 x € 10.000 = € 3.000 aan BTW corrigeren. U geeft in dat geval een bedrag van € 3.000 BTW aan in de laatste BTW-aangifte de u voor de te beëindigen bv opstelt.