Gelden de nieuwe BTW-regels voor elektronische uitgaven ook voor websites?

12 juni 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe BTW-regels voor elektronische uitgaven. Gelden die regels ook voor websites?

De BTW-richtlijn 2006 maakt het de EU-lidstaten mogelijk het verlaagde BTW-tarief toe te passen op het uitlenen van fysieke uitgaven door bibliotheken. Na de wijziging door de Richtlijn BTW-tarieven boeken, kranten en tijdschriften is het de lidstaten van de Europese Unie toegestaan het verlaagde BTW-tarief ook te laten gelden voor de uitlening van elektronische uitgaven. Dat staat in het Belastingplan 2020.

Fysieke drager

Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) geldt het verlaagde BTW-tarief voor de levering of het uitlenen van op papier of een andere fysieke drager aangebrachte:

  • boeken;
  • digitale educatieve informatie;
  • dag- en weekbladen;
  • tijdschriften;
  • andere ten minste 3 maal per jaar periodiek verschijnende uitgaven (fysieke uitgaven).

Een nieuw wetsvoorstel zorgt ervoor dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 1 januari 2020 ook geldt voor de levering of het uitlenen van deze uitgaven langs elektronische weg (elektronische uitgaven).

Ongelijke behandeling opgeheven

Dankzij dit wetsvoorstel maakt het niet meer uit of een boek op papier of op een cd wordt geleverd (fysieke drager) of dat de gedigitaliseerde inhoud van een boek langs elektronische weg wordt aangeboden. De ongelijke behandeling wordt dus opgeheven.

Geldt ook voor websites

Het verlaagde BTW-tarief geldt met ingang van 1 januari 2020 ook voor het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Het moet dan wel gaan om nieuwswebsites waar meer dan alleen reclamemateriaal op staat of waarop alleen videobeelden of beluisterbare muziek te vinden zijn.