Hoe moeten wij de BTW bij een 
omzetbonus verwerken?

8 april 2015

Wij willen graag één van onze zeer trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Dat hebben we voor het tweede kwartaal gepland. Hoe zit het dan met de BTW en de maatstaf voor de BTW achteraf?

Geeft u uw afnemer een omzetbonus, waarbij u dus, bij afname van een bepaalde hoeveelheid producten in een bepaalde periode, achteraf korting verstrekt, is dit voor toepassing van de BTW een prijsvermindering. Er is in dit geval namelijk sprake van een vermindering van de door u berekende prijs.Een omzetbonus is eigenlijk niet meer dan een door u verleende korting achteraf.

Maatstaf

Dit betekent dus ook dat de maatstaf van heffing voor de BTW in principe achteraf wordt verminderd. Dit is van invloed op de BTW. U moet voor deze omzetbonus dus een creditfactuur (met BTW) aan uw betreffende afnemer uitreiken. De Belastingdienst zal uw onderneming in dat geval een (gedeeltelijke) teruggaaf verlenen. Als er sprake is van een korting achteraf op goederen die aan verschillende BTW-tarieven zijn onderworpen, zult u dit per BTW-tarief op uw creditfactuur moeten uitsplitsen. Naast het uitreiken van een creditfactuur, moet u overigens ook daadwerkelijk aantonen dat u een bedrag aan uw afnemer heeft terugbetaald of heeft verrekend. Dit moet uit uw administratie blijken. Het is dus van belang dat u de creditfacturen in uw boekhouding verwerkt.