Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?

9 november 2021

Ik wil één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze omzetbonus?

Als u uw afnemer een omzetbonus geeft, waarbij u dus, bij afname van een bepaalde hoeveelheid producten in een bepaalde periode, achteraf korting verstrekt, is dit voor toepassing van de BTW een prijsvermindering. In een dergelijk geval is er dan sprake van een vermindering van de door u berekende prijs.

BTW wordt achteraf verminderd

Een omzetbonus is eigenlijk niet meer dan een door u verleende korting achteraf. Dit betekent dus ook dat de maatstaf van heffing voor de BTW in principe achteraf wordt verminderd. Dit is van invloed op de BTW. Voor deze omzetbonus zult u dus aan uw betreffende afnemer een creditfactuur (met BTW) uit moeten reiken. Voor u betekent dit dat de Belastingdienst u een (gedeeltelijke) teruggaaf verleent. Als er sprake is van een korting achteraf op goederen die aan verschillende BTW-tarieven zijn onderworpen, zult u dit per BTW-tarief op uw creditfactuur moeten uitsplitsen.

Aantonen met creditfactuur

Naast het uitreiken van een creditfactuur, moet u overigens ook daadwerkelijk aantonen dat u een bedrag aan uw afnemer heeft terugbetaald, dan wel heeft verrekend. Dit moet uit de administratie blijken. Hiertoe moet u de creditfacturen in uw boekhouding verwerken en moet u de te veel in rekening gebrachte BTW tijdig in uw BTW-aangifte verantwoorden.