Hoe werkt het met de coulancetermijn voor de aangifte BTW?

16 februari 2021

Ik moet aangifte BTW doen, maar ben een paar dagen te laat. Hoe werkt het precies met de coulancetermijn voor de aangifte BTW?

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat een aangifte te laat wordt ingediend. Voor dit aangifteverzuim kan de Belastingdienst een boete opleggen. Deze boete kan voor de BTW echter voorkomen worden door binnen zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum alsnog de aangifte in te dienen. Als niet binnen die zeven kalenderdagen de aangifte bij de Belastingdienst binnen is volgt een boete van € 68

Boete betaalverzuim

De kans is dan ook groot dat de BTW niet (op tijd) door u betaald is. Dan is er sprake van een betaalverzuim. Er is sprake van een te late betaling als de betaling na de uiterste betaaldatum bij de Belastingdienst binnenkomt. Hierbij kunnen zich drie mogelijkheden voordoen:

  • U betaalt te laat, maar wel binnen de coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Als u de vorige aangifte wel op tijd had betaald krijgt u geen boete maar wel een verzuimmededeling. Maar was u de vorige keer ook te laat met betalen dan krijgt u een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag (minimum € 50 /maximum van € 5.514).
  • U betaalt na de coulancetermijn. Er volgt dan een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag (minimum € 50/maximum van € 5.514).
  • U betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn van zeven kalenderdagen. Er volgt dan voor het totale te laat betaalde bedrag een betaalverzuimboete van 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.