Is de BTW verschuldigd voor een afdelingsuitje fiscaal aftrekbaar?

17 juli 2019

Is het mogelijk dat wij de BTW van ons afdelingsuitje (exclusief eten en drinken) kunnen aftrekken voor de BTW?

Voor de aftrek van BTW op kosten die ten behoeve van het personeel worden gemaakt en waar er privégebruik is te onderkennen zoals bij een personeelsuitje, is het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) van belang. Aftrek van BTW op de kosten in verband met het organiseren van een personeelsuitje is uitgesloten als de kosten van het personeelsuitje samen met de kosten van de overige personeelsverstrekkingen zoals bijvoorbeeld kerstpakketten per boekjaar meer zijn dan het drempelbedrag van € 227 exclusief BTW per persoon.

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

Een onderneming kan in principe de BTW verrekenen die in rekening is gebracht door leveranciers. Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen betreft goederen en diensten die door een onderneming worden betaald, maar worden gebruikt door de werknemers. Dit privégebruik door werknemers mag uiteraard niet leiden tot aftrekbare BTW voor uw onderneming. Hiervoor is het BUA ingevoerd. Het BUA sluit de aftrek van BTW op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit, als deze gratis of beneden de kostprijs ter beschikking worden gesteld door de ondernemer. Onder het BUA vallen ook het verlenen van huisvesting aan uw werknemers, het uitkeren van loon in natura en het geven van gelegenheid tot sport en ontspanning.

Voor relatiegeschenk geldt BUA

Voor relatiegeschenken aan zakelijke relaties en giften geldt het BUA ook. Wanneer u goederen of diensten cadeau geeft, zoals een relatiegeschenk, dan kunt u BTW niet aftrekken als:

  • de ontvangers van uw geschenk, als zij het zelf zouden kopen, minder dan 30% BTW kunnen aftrekken, én
  • u over het drempelbedrag van € 227 (excl. BTW) per persoon heen gaat.