Is de winst- of agioreserve van toepassing?

15 juli 2019

Wat is het verschil tussen ‘uit de winst’ en ‘uit de agio’ bij de aangifte dividendbelasting?

In de aangifte voor de dividendbelasting (onder 2c) kunt u op twee plaatsen aangeven waaruit het dividend van uw onderneming wordt uitgekeerd. U heeft de keuze uit:

  • uit de winst (reserve);
  • uit de agioreserve.

Winstreserve

Een winstreserve ontstaat door het inhouden van winsten. Als deze winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders moet een onderneming hierover 15% dividendbelasting inhouden en afdragen. Ontvangers van het dividend kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De dividendbelasting geldt als een voorheffing op het AB-tarief (AB staat voor: algemeen belang) van 25% in de inkomstenbelasting. Bij een bruto dividend van € 10.000 bijvoorbeeld, betaalt de ontvanger € 2.500 (25%) inkomstenbelasting. De eerder ingehouden dividendbelasting van € 1.500 (15%) wordt hiermee verrekend.

Agioreserve

Een agioreserve ontstaat meestal als er bij de uitgifte van aandelen meer is betaald dan de nominale waarde. De aandeelhouder betaalt dan een bedrag boven de nominale waarde. Als u het dividend uitkeert ten laste van de agioreserve, ontvangt de aandeelhouder een deel van het door hem betaalde bedrag terug. Dit kan onder bepaalde voorwaarden belastingvrij gebeuren.