Mag de BTW die de personeelsvereniging betaalt worden teruggevorderd?

7 juli 2021

Onze personeelsvereniging wil een zomerpakket aan bieden aan de werknemers. Mag de BTW worden teruggevorderd bij de BTW-aangifte?

De Belastingdienst verstaat onder een personeelsvereniging een gezelligheidsvereniging van en voor het personeel die als voornaamste doel heeft het bevorderen en organiseren van sociale en gezelligheidsactiviteiten ten behoeve van de brede werknemerskring. Te denken valt aan een personeelsfeestje.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor een personeelsvereniging:

  • Er wordt op incidentele basis iets georganiseerd wat als ondergeschikte voorziening voor de werknemers kan worden gezien.
  • De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn.
  • Minimaal 75% van de werknemers op een bepaalde locatie nemen deel.
  • De personeelsvereniging mag geen uitkeringen en verstrekkingen doen aan werknemers.
  • De werkgever mag niet meer bijdragen aan de kas van de personeelsvereniging dan de werknemers.

Een personeelsvereniging is niet BTW-plichtig. Alleen de BTW die aan de onderneming in rekening is gebracht op kosten die ten laste van de onderneming worden gebracht, kan worden teruggevraagd. De zomerpakketten kunt u niet als bedrijfskosten opnemen maar moet u ten laste van de personeelsvereniging leggen. Aangezien deze niet BTW-plichtig is kan deze de BTW ook niet terugvragen.