Moet ik BTW berekenen over mijn managementfee?

24 juli 2019

Mijn holding belast voor mijn werkzaamheden een vergoeding door aan de werk-bv. Moet de holding BTW berekenen over deze managementfee?

Als een holding voor de werkzaamheden van haar dga een vergoeding doorbelast aan de werk-bv, is sprake van een zogenoemde managementfee. Als dga bent u immers in dienst bij uw holding en verricht daarnaast ook werkzaamheden voor de werk-bv. Of over deze managementvergoeding BTW is verschuldigd hangt ervan af of sprake is van een fiscale eenheid voor de BTW. Als de holding- en de werk-bv een fiscale eenheid voor de BTW vormen, hoeft er geen BTW berekend te worden over de fee. Bij een fiscale eenheid mag u de holding en de werk-bv voor de BTW als één ondernemer zien en hoeft u onderling geen BTW door te belasten. Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden drie voorwaarden:

  • De bv’s moeten een eenheid vormen op financieel (minimaal 50% aandelenbelang), organisatorisch en economisch gebied.
  • De bv’s afzonderlijk zijn ieder ondernemer voor de BTW.
  • De bv’s zijn gevestigd in Nederland.

Als er geen sprake is van een fiscale eenheid moet de holding wel BTW berekenen over de managementfee. De holding verricht door het uitvoeren van managementtaken tegen vergoeding namelijk een economische activiteit, waardoor de holding BTW-ondernemer is en over haar prestaties BTW moet berekenen. De werk-bv kan deze BTW ook weer als voorbelasting in aftrek brengen, behalve als deze bv een vrijgestelde ondernemer is.

Onterecht geen BTW berekend

In de praktijk komt het wel eens voor dat een holding ten onrechte geen BTW rekent over haar managementactiviteiten omdat dit in de rekening-courantverhouding met de werk-bv wordt verrekend. Er wordt in dat geval dus (onterecht) geen BTW in rekening gebracht op een factuur aan de werk-bv. U moet zich er bewust van zijn dat de Belastingdienst hier wel eens moeilijk over zou kunnen doen. Hij kan dan namelijk de BTW met boete en belastingrente naheffen bij de holding, terwijl de aftrek van voorbelasting bij de werk-bv niet wordt toegestaan, aangezien zij niet over een goede factuur beschikt.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.