Terugbetalen BTW bij verkoop pand?

24 juli 2019

In 2015 heeft mijn bv een pand aangeschaft en de BTW teruggevraagd. Nu wordt dit pand verkocht. Ik heb begrepen dat de bv het pand weer met BTW moet verkopen, anders moet zij de BTW weer terugbetalen. Klopt dit?

Als uw bv bij de aanschaf van het bedrijfspand de BTW heeft kunnen terugvorderen, krijgt u te maken met een herzieningstermijn. Kortweg houdt dit in dat uw bv de eerder teruggevorderde BTW lineair over een periode van tien jaar moet afschrijven. Verkoopt uw bv het bedrijfspand binnen de herzieningsperiode van tien jaar dan kan het zijn dat uw bv een deel van het teruggevorderde BTW-bedrag moet terugbetalen aan de fiscus.

Cijfervoorbeeld

Een voorbeeld: Een bv heeft een pand op 1 juli 2015 in gebruik genomen. De kostprijs bedroeg € 1 miljoen plus € 210.000 BTW. Alle BTW is afgetrokken omdat de bv het pand gebruikt voor BTW-belaste prestaties. Op 1 juli 2019 verkoopt de bv het pand zonder heffing van BTW aan een particulier of aan een BTW-vrijgestelde ondernemer. De herzieningstermijn voor het pand start in het jaar van ingebruikname en eindigt in het negende kalenderjaar na het jaar van ingebruikname. De herzieningstermijn eindigt dus op 31 december 2024. Als de bv het pand zonder heffing van BTW verkoopt, moet er voor de resterende herzieningstermijn BTW worden terugbetaald. Over de jaren 2020 tot en met 2024 moet daarom per jaar € 21.000 worden terugbetaald en over 2019 € 10.500 (6/12 x € 21.000). Dit betekent dat door de verkoop de bv 6 x€ 21.000 + € 10.500 = € 136.500 aan BTW moet terugbetalen.

Voorkomen door te opteren

De herziening kan uw bv voorkomen door te opteren voor een BTW-belaste levering. De BTW-herzieningstermijn gaat dan over op de nieuwe eigenaar. Dat is alleen mogelijk als de koper het pand voor doeleinden gaat gebruiken die hem in staat stellen de BTW voor minimaal 90% in aftrek te brengen.Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.