Vakantiewoning verhuren, hoe om te gaan met BTW?

24 juli 2019

Als ik een vakantiewoning aankoop en deze ga verhuren maar af en toe ook zelf ga gebruiken, wat voor consequenties heeft dat dan voor de BTW?

Als u uw vakantiewoning verhuurt bent u over de huuropbrengsten BTW verschuldigd. Op deze verhuur is het lage tarief van 9% van toepassing. Dit betekent echter ook dat u - afhankelijk van het gebruik - alle in de koopprijs van de woning en inventaris begrepen BTW of een gedeelte daarvan kunt terugvragen. Alleen de BTW die ziet op uw zakelijke activiteiten - de verhuur van de woning aan vakantiegasten - is aftrekbaar. Het deel dat ziet op privégebruik van de woning is niet aftrekbaar.

Stel, u verhuurt de woning voor 80% en u gebruikt deze 20% zelf, dan kunt u ook maar 80% van de BTW op de aankoop terugvragen. Na aankoop van de woning kunt u de BTW op door u betaalde facturen voor de woning in aftrek brengen volgens de verhouding zakelijk gebruik/totaalgebruik van de woning. De Belastingdienst volgt gedurende tien jaar het gebruik van uw vakantiewoning. Als het gebruik in een jaar binnen de tienjaarstermijn afwijkt van de verdeling bij het begin, kan er een correctie van BTW in dat jaar volgen.

Voor roerende zaken zoals inventaris geldt hetzelfde met het verschil dat de fiscus het gebruik hiervan gedurende vijf jaar volgt. Gebruikt u de woning en daarmee ook de inventaris privé, dan volgt per jaar een correctie voor privégebruik van de roerende zaken.

Kleineondernemersregeling (KOR) toepassen?

Op basis van de wetgeving vanaf 2020 geldt dat als uw omzet per jaar niet meer is dan € 20.000, u de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR) mag toepassen. De KOR houdt in dat u geen BTW af hoeft te dragen.