Wanneer ben ik ondernemer voor de BTW?

30 januari 2020

Ik ben een onderneming begonnen, maar ben ik nu ook meteen ondernemer voor de BTW?

U bent ondernemer voor de BTW als u zelfstandig een onderneming of een beroep uitoefent, dat is dus al heel snel. Het maakt hierbij niet uit in welke rechtsvorm u uw onderneming of beroep uitoefent. Een stichting of vereniging kan dus ook ondernemer zijn voor de BTW.

U ontvangt van de Belastingdienst een BTW-identificatienummer, na uw aanmelding bij de Kamer van Koophandel, als hij u als ondernemer voor de BTW beschouwt.

Er zijn echter ondernemers die geen BTW hoeven te betalen. Het gaat dan om ondernemers die werkzaamheden verrichten waarvoor een BTW-vrijstelling geldt. Zo zijn er vrijstellingen voor sportclubs, gezondheidszorg, financiële diensten en verzekeringen, fondsenwervende activiteiten en onroerende zaken.

U kunt als u een omzet lager dan € 20.000 heeft gebruikmaken van de kleineondernemersregeling waardoor u geen BTW in rekening hoeft te brengen, maar de BTW die aan u in rekening is gebracht ook niet terug kunt vragen. Dit scheelt in administratieve rompslomp.

Let op: als u ondernemer voor de BTW bent, wil dit niet zeggen dat u dan ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De BTW komt sneller om de hoek kijken dan de inkomstenbelasting.Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.