Welke soorten verzuim en boetes zijn er bij de BTW-aangifte?

8 oktober 2021

Welke soorten verzuim zijn er eigenlijk bij de BTW-aangifte? En welke bedragen aan eventuele boetes horen daarbij?

Ten eerste is er het aangifteverzuim. In dit geval heeft u uw BTW-aangifte niet op tijd gedaan. Voor het op tijd doen van aangifte geldt echter wel een coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als u uw aangifte binnen deze termijn toch nog indient, krijgt u geen boete. Als u de aangifte later of helemaal niet bij de Belastingdienst indient, krijgt u een boete van € 68.

Niet of te laat betalen is betaalverzuim

Als u de verschuldigde belasting niet, onvolledig of niet op tijd betaalt, is sprake van een betaalverzuim. Betaalt u alsnog binnen de coulancetermijn van zeven dagen, dan krijgt u mogelijk geen boete.

Er zijn drie mogelijkheden bij betaalverzuim:

  • U betaalt te laat, maar binnen de coulancetermijn. Dan zijn er twee mogelijkheden:
    • U betaalde de vorige aangifte op tijd en volledig. Dan krijgt u geen betaalverzuimboete. U krijgt wel een verzuimmededeling.
    • U betaalde de vorige aangifte te laat of niet volledig. Dan krijgt u een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.
  • U betaalt te laat en na de coulancetermijn. U ontvangt een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.
  • U betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn. Dan krijgt u van de Belastingdienst voor het totale te laat betaalde bedrag een betaalverzuimboete van 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Beide verzuimen moet u los van elkaar zien. Als u dus met zowel de aangifte als de betaling te laat bent, is er sprake van twee verzuimen waarvoor ook twee boetes aan u kunnen worden opgelegd.