Welke zaken vallen onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)?

28 januari 2020

Van welke zaken moet ik het privégebruik corrigeren voor de BTW vanwege het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)?

Het privégebruik door werknemers van goederen en diensten die door uw onderneming worden betaald mag niet leiden tot aftrekbare BTW. Vandaar dat hiervoor het zogenaamde Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) is ingevoerd. Dit besluit geeft duidelijkheid over welk deel van de BTW u moet corrigeren als uw werknemers privé gebruikmaken van bedrijfsgoederen of -diensten.

Op grond van dit besluit is de voorbelasting op de volgende zaken in principe niet aftrekbaar:

  • relatiegeschenken en andere giften;
  • loon in natura;
  • (personeels)huisvesting;
  • sport en ontspanning;
  • verstrekken van spijzen en dranken onder de kostprijs.

Voor de kosten die een onderneming betaalt aan verstrekkingen en voorzieningen geldt een persoonsgebonden grens van € 227 (exclusief BTW) per werknemer per boekjaar. Blijven de uitgaven in een boekjaar onder deze grens, dan mag u de BTW gewoon verrekenen.

De auto van de zaak valt niet onder de BUA-regeling. Dit betekent dat u deze correctie afzonderlijk moet berekenen.

Voor relatiegeschenken en giften geldt dat u de BTW niet mag aftrekken, als de ontvanger geen recht op aftrek van BTW heeft, zou hij het geschenk zelf hebben gekocht. Maar ook hierbij geldt de grens van € 227 per persoon. Tot deze grens mag u de BTW over de kosten wel aftrekken, ook als de ontvanger een particulier of een niet BTW-ondernemer is.

Als u uw werknemer een beloning geeft die u niet in geld uitbetaalt, is er sprake van loon in natura. De voorbelasting over de goederen en diensten die u gebruikt voor het uitkeren van loon in natura, is niet aftrekbaar. Als de verstrekking aan het personeel uitsluitend een bedrijfsbelang dient, is de BTW echter wél aftrekbaar.Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.