Aangifte BTW

Als ondernemer voor de BTW moet u BTW-aangifte doen. U geeft in uw aangifte de BTW aan die u heeft berekend aan uw klanten, en trekt de BTW af die u aan uw leveranciers heeft betaald. Zorg dus dat u uw BTW-administratie op orde heeft!

De Belastingdienst stuurt u geen aanslag. U moet het eventueel verschuldigde bedrag zelf aan de fiscus overmaken. U doet BTW-aangifte per maand, kwartaal of jaar; bekijk of het slim is om van aangiftetijdvak voor de BTW te wisselen. Is uw jaaromzet lager dan € 20.000, dan kunt u kiezen voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR). Dan hoeft u geen BTW in rekening te brengen maar ook niet meer aftrekken..

 

Nieuws

Dga strafrechtelijk vervolgd ondanks verzuimboete bv

02-05-2024

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan ondanks het feit dat de bv al een boete heeft ontvangen vanwege aangifteverzuim ook nog strafrech...

Alternatieve fiscale dekking: sleutelen aan VPB-tarief?

09-04-2024

Het kabinet heeft alternatieve maatregelen aangedragen die als financiële dekking kunnen dienen om een aantal fiscale ingrepen van de Tweede...

Kan de fiscus straks 'ambtshalve' geld teruggeven?

26-03-2024

De Belastingdienst ziet het liefst dat belastingplichtigen gewoon uit zichzelf aan hun belastingplicht voldoen. Maar tegelijkertijd legt de...

Situaties waarin BTW is verlegd horen onder opgaaf UBD

21-03-2024

Door de Belastingdienst is aangegeven dat een inhoudingsplichtige voor de loonheffingen die van een natuurlijk persoon een factuur heeft ont...