Maak kostenbesparing onderdeel van strategie

8 mei 2017 | Door redactie

Zodra een organisatie op de kleintjes moet letten, worden er vaak plannen uit de hoge hoed getoverd om kosten te besparen. Dit probleem kan uw organisatie voor zijn door bij elk project standaard te onderzoeken waar kosten te besparen zijn.

Vroeg of laat zal een organisatie kosten moeten besparen, wat in het ergste geval leidt tot  een reorganisatie waarbij gedwongen ontslagen vallen. Door kostenbesparing een vast onderdeel te maken van de strategie, kunnen werkgevers weloverwogen keuzes maken. Dit betekent dat de organisatie bij elke investering of uitgave moet onderzoeken of deze bijdraagt aan groei van de organisatie (tool). Dit kan er in de praktijk bijvoorbeeld toe leiden dat de samenwerking met een externe partij wordt stopgezet, omdat andere partijen goedkoper zijn. 

Andere houding gevraagd

Deze manier van kosten besparen vraagt om een andere houding van de werkgever en het management op vijf gebieden:

  • Denk vooruit. Ga niet pas nadenken over kostenbesparingen als problemen zich voordoen, maar onderzoek op gezette tijden of uw organisatie nog de juiste kosten maakt en of het goedkoper kan.
  • Grijp elke mogelijkheid aan om in de kosten te snijden. Als kostenposten niet passen bij de organisatiedoelen, is het moeilijk om de missie en visie van de organisatie uit te voeren.
  • Zie kostenposten als competenties. Om inzicht te krijgen in waar het geld naartoe gaat, moet het uitgavenpatroon van de organisatie uitgeplozen worden. Als er geld naar een ‘slechte competentie’ gaat, kan die kostenpost worden geschrapt omdat hij niets toevoegt aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.
  • Ga bij elke kostenpost na of hij echt nodig is voor het uitvoeren van projecten (tool) waarvoor hij bestemd is en daarmee een onmisbare bijdrage levert aan het resultaat.
  • Maak een kostenbeheersplan om de transparantie van gemaakte kosten te bevorderen. Door dit plan te koppelen aan de strategische planning, zorgt uw organisatie dat zij alleen geld uitgeeft aan zaken die bijdragen aan relevante projecten en werkzaamheden. Op die manier worden ook werknemers zich bewust van de uitgaven die zij doen voor de organisatie.

Bijlagen bij dit bericht

Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten