Wat is taakstellend budgetteren?

10 november 2020

Onze onderneming heeft veel concurrentie uit de regio. Wij willen ons niet alleen kunnen onderscheiden op kwaliteit maar ook op prijs. Wij hebben gehoord dat een taakstellend budget ons daar bij kan helpen. Wat wordt er precies bedoeld met taakstellend budgetteren? 

Bij taakstellend budgetteren brengt u eerst de doelstellingen in kaart en stemt u daar uw budget op af. Bent u in staat om een goed taakstellend budget te maken, dan kunt u ook scherp offreren en op die manier kunt u zich weer onderscheiden van de concurrentie. Bij taakstellend budgetteren is het van belang dat u gedurende de werkzaamheden uw budget goed bewaakt. U wilt er immers voor zorgen dat u aan het einde van de opdracht niet meer kosten heeft gemaakt dan nodig. Dat heeft namelijk weer gevolgen voor uw winst. Bij een taakstellend budget wordt u geacht om de opdracht uit te voeren tegen de vooraf geoffreerde kosten. Meerkosten kunt u niet in rekening brengen.

Kostenposten

De begroting die u maakt bestaat uit verschillende kostenposten, die samen leiden tot het budget voor de desbetreffende opdracht. Op basis daarvan bepaalt u tegen welke prijs u de opdracht kunt aanbieden. Het voordeel van taakstellend budgetteren is dat er een logisch verband is ussen het budget en de omzet of winst. U kunt hiervoor de SMART-methode gebruiken. De uiteindelijke doelstelling moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.