Welke kosten vallen onder algemene kosten?

10 november 2020

Onze onderneming is plannen aan het maken voor volgend jaar. Om goed te kunnen budgetteren, zouden wij graag willen weten welke kosten allemaal onder de algemene kosten vallen.

Algemene kosten zijn kosten die een ondernemingen maakt in de dagelijkse bedrijfsuitoefening en die niet aan een specifieke afdeling of aan een bepaald project zijn toe te rekenen. Omdat algemene kosten geen directe relatie hebben met de omvang van de bedrijfsactiviteiten, worden ze ook vaste kosten genoemd.
Onder algemene kosten vallen onder andere de kosten voor:

  • het voeren van de administratie;
  • algemene verzekeringen (ondernemingsschade);
  • aansprakelijkheidsverzekeringen (verplicht voor adviseurs);
  • directie;
  • huisvestingskosten;
  • personeelskosten (loon);
  • afschrijvingskosten;
  • rentekosten;
  • bankkosten;
  • lidmaatschap van beroeps- en brancheorganisatie.

Vaste kosten zijn ondanks hun naam veranderlijk. Ze veranderen uiteraard als u gaat verhuizen, als u meer personeel aanneemt of als u besluit om salarissen
te verhogen. Let daar elke keer goed op bij het budgetteren. Ook binnen de algemene kosten is het mogelijk om besparingen door te voeren.