30%-regeling mag ook bij zwangerschapsverlof

18 april 2014 | Door redactie

Past u voor een werkneemster de 30%-regeling toe, maar voldoet zij door haar zwangerschapsverlof niet aan de salarisnorm? Dan moet u bij het bepalen van het brutojaarloon voor deze norm uitgaan van het jaarinkomen alsof ze geen zwangerschapsverlof heeft opgenomen.

Voor het mogen toepassen van de 30%-regeling geldt een salarisnorm. In het bericht ‘Salarisnorm 30%-regeling per 2014 verhoogd’ las u al dat de salarisnorm dit jaar € 36.378 (per jaar, exclusief de onbelaste vergoeding) is. Voor jonge masters en promovendi die jonger zijn dan 30 jaar geldt een verlaagde norm van € 27.653. Als een werkneemster met zwangerschapsverlof gaat, krijgt ze een uitkering van UWV. Uw onderneming betaalt dus het loon niet door, waardoor de werkneemster op een lager bruto­jaarloon uitkomt en mogelijk niet meer aan de salariseis voldoet.

Ook voor ouderschapsverlof geldt deze regeling

Toch blijft het recht op de 30%-regeling in dat geval bestaan. De overheid vindt het namelijk onwenselijk als een werkneemster door haar zwangerschapsverlof geen recht meer zou hebben op de toepassing van de 30%-regeling. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een uitvoeringsregeling aangegeven dat u voor de berekening van het brutojaarinkomen kunt uitgaan van het jaarinkomen alsof ze geen zwangerschapsverlof heeft opgenomen. U hoeft dus niet uit te gaan van het daadwerkelijk uitgekeerde brutojaarloon.
Deze regeling geldt overigens ook voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen en daardoor niet aan de salarisnorm voldoen.

Stel gratis uw vragen aan een expert

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de 30%-regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!