A1-verklaring verplicht voor werken in Frankrijk

19 april 2017 | Door redactie

Werkgevers zijn sinds 1 april 2017 verplicht om een geldige A1-verklaring te hebben voor alle werknemers die in Frankrijk werkzaamheden uitvoeren. De Franse arbeidsinspectie controleert deze verklaringen.

Uw organisatie moet voor werknemers die in Frankrijk werkzaamheden uitvoeren, sinds 1 april bij een controle van de Franse arbeidsinspectie een geldig A1-formulier kunnen overhandigen. Anders krijgt uw organisatie een boete van € 3.269 per werknemer. Met een A1-verklaring kunnen werkgevers aantonen dat voor de betreffende werknemer in Nederland premie volksverzekeringen, de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en premies werknemersverzekeringen worden afgedragen en die socialezekerheidspremies in Frankrijk dus niet betaald hoeven te worden.

Uitzondering voor detachering

In principe geldt voor werknemers die binnen de Europese Unie over de grens werken, dat zij verzekerd zijn in het land waarin ze werken. Voor werknemers die voor maximaal twee jaar gedetacheerd worden naar een ander werkland (tool), geldt een uitzondering; het socialezekerheidsstelsel van het oorspronkelijke werkland blijft dan van toepassing. Voor die uitzondering is een A1-verklaring noodzakelijk. Werkgevers kunnen de verklaring aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Soms opschorting van de boete

Wordt een werknemer gecontroleerd door de Franse arbeidsinspectie en heeft zijn werkgever de verklaring wel al aangevraagd, maar nog niet ontvangen? In dat geval krijgt de organisatie niet meteen een boete, maar moet de werkgever binnen twee maanden na de controle alsnog de verklaring overleggen.