Bij buitenlandse werknemers ook werkvergunning controleren

9 september 2022 | Door redactie

Werknemers van buiten Europa kunnen niet zonder meer bij een Nederlandse organisatie aan de slag. Zij moeten een document hebben waaruit blijkt dat ze in Nederland mogen werken. De werkgever speelt daarbij een grote rol.

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet de werkgever de identiteit van de kersverse collega controleren (tool). Voor werknemers uit Nederland, uit een andere lidstaat van de Europese Unie of uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland is daarmee aan de verificatieplicht voldaan. Maar voor werknemers uit een ander land is de klus dan nog niet geklaard. Zij hebben vaak ook nog een werkvergunning nodig, en daar heeft de werkgever zich meestal al mee bezig gehouden voordat de buitenlandse werknemer in dienst treedt.

Werkvergunning voor werknemers van buiten Europa

Er zijn twee soorten werkvergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) is voor klussen die korter dan drie maanden duren. De werkgever moet de TWV aanvragen bij UWV, dit kan de werknemer niet zelf doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na het aanvragen van een werkvergunning duurt het in principe maximaal vijf weken voordat UWV uitspraak doet.
Buitenlandse werknemers die langer dan drie maanden in Nederland aan de slag willen, moeten een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) hebben. De werkgever kan de GVVA aanvragen bij de IND, maar de werknemer kan dit ook zelf doen. Dit kost € 345 (2022) en de behandeling kan drie maanden duren. De werknemer moet de vergunning vervolgens zelf ophalen bij de IND voordat hij bij de werkgever aan de slag kan.

Voorwaarden voor verstrekken werkvergunning

Een TWV of GVVA wordt niet zomaar verstrekt. In veel gevallen moet de werkgever eerst minimaal drie maanden binnen Europa naar een passende kandidaat hebben gezocht. Pas als er dan geen werknemer te vinden is voor de functie, kan UWV een werkvergunning toekennen aan iemand van buiten Europa. Verder moet de werkgever zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) die onder meer voorschrijft dat de buitenlandse werknemer minstens het wettelijk minimumloon betaald krijgt en passende huisvesting via de werkgever.

Soms geen werkvergunning nodig

Er zijn een paar uitzonderingen op de regel dat buitenlandse werknemers van buiten Europa een werkvergunning nodig hebben. Kennismigranten mogen in Nederland aan de slag als ze aan een salariseis voldoen. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk personeel en voor werknemers die kort naar Nederland komen voor zakelijke besprekingen. Ook asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben geen werkvergunning nodig. Op hun verblijfsdocument ‘Asiel bepaalde tijd’ staat dan ‘Arbeid is vrij toegestaan’. Daarnaast zijn Oekraïense vluchtelingen tijdelijk vrijgesteld van de werkvergunningsplicht.

Meer informatie over de identificatieplicht van de werkgever vindt u in de toolbox Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen.