Boete van bijna twee ton voor ontbreken werkvergunningen

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft van Inspectie SZW een boete van € 176.000 gekregen voor het ontbreken van werkvergunningen voor buitenlandse werknemers. De arbeidskrachten konden niet als zelfstandige worden gekwalificeerd.

29 juli 2021 | Door redactie

In 2018 liet Deliveroo 22 buitenlandse werknemers zonder werkvergunning – ‘vreemdelingen’ – werken als zelfstandige. Inspectie SZW heeft echter geconcludeerd dat de werkzaamheden onder het gezag van het platform hebben plaatsgevonden. Daardoor was van zelfstandigheid geen sprake en had de organisatie voor de arbeidskrachten een werkvergunning nodig. Door hier niet aan te voldoen overtrad Deliveroo de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof Amsterdam al dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers waren.

Verificatieplicht nieuwe werknemers

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer geldt een verificatieplicht: de werkgever moet de identiteit vaststellen (tool). Aangezien het in het geval van Deliveroo ging om werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland – burgers uit de EER of Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken – moesten zij in het bezit zijn van een werkvergunning. Deliveroo is het oneens met het besluit en heeft aangegeven dat de bezorgers wel over een verblijfsvergunning beschikten. Het platform maakt bezwaar en gaat zo nodig in beroep.

Twee soorten werkvergunningen

Er zijn twee soorten werkvergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) is voor werkkorter dan drie maanden. De werknemer kan de TWV zelf kosteloos aanvragen bij UWV, of de werkgever kan dit voor hem doen. UWV doet binnen vijf weken uitspraak over de aanvraag. Als de werkzaamheden langer dan drie maanden duren, moet er een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) zijn. Alleen de werkgever kan deze aanvragen bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De kosten hiervoor bedragen € 320 en de behandeling kan drie maanden duren. De werknemer moet de vergunning vervolgens zelf ophalen bij de IND voordat hij aan de slag kan.

Voorwaarden voor aannemen buitenlandse werknemers

Een werkvergunning wordt niet zomaar verstrekt. In de WAV zijn enkele voorwaarden vastgelegd voor het aannemen van buitenlandse werknemers. Vaak moet de werkgever eerst minimaal drie maanden binnen Europa naar een passende kandidaat hebben gezocht.
Er zijn een paar uitzonderingen op de regel dat buitenlandse werknemers van buiten Europa een werkvergunning nodig hebben. Kennismigranten mogen in Nederland aan de slag als ze aan een salariseis voldoen. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk personeel en voor werknemers die kort naar Nederland komen voor zakelijke besprekingen. Ook asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben geen werkvergunning nodig.