BSN straks ook voor buitenlandse werknemers

11 december 2013 | Door redactie

Als u een nieuwe buitenlandse werknemer in dienst neemt, moet u zijn sofinummer opnemen in uw administratie. Het sofinummer verdwijnt vanaf 6 januari 2014. Vanaf deze datum ontvangt een (buitenlandse) werknemer, na inschrijving in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), een burgerservicenummer (BSN).

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) wordt per 6 januari 2014 de nieuwe grondslag voor de basisregistratie van persoonsgegevens en vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP maakt het mogelijk om ook personen te registreren in de basisregistratie die niet of slechts voor een korte tijd in Nederland verblijven. Per 6 januari kunnen personen die niet of slechts voor korte tijd in Nederland verblijven zich inschrijven bij een van de 18 loketgemeenten. Daarnaast geeft de nieuwe wet gemeenten de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen aan een burger, bijvoorbeeld wanneer deze ten onrechte geen aangifte van verhuizing doet. Ook maakt de Wet BRP vernieuwing van de ict mogelijk. U kunt dan onder meer bij een andere dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie krijgen.

Het verschil tussen BSN en sofinummer

Het verschil tussen het BSN en het sofinummer is de manier waarop en waarvoor het BSN gebruikt wordt. Het BSN is een algemeen persoonsnummer dat in de gehele publieke sector gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Het sofinummer werd alleen op sociaal/fiscaal gebied gebruikt. Het BSN maakt het mogelijk dat mensen met slechts één nummer kunnen communiceren met de overheid. De gemeente kent het BSN toe op basis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en neemt het op in de Basisregistratie Personen (BRP). Het sofinummer werd voorheen toegewezen door de Belastingdienst.  

Neem BSN ook op in uw administratie

Na 6 januari 2014 ontvangt een buitenlandse werknemer een burgerservicenummer na inschrijving in de RNI. Uw onderneming moet dan ook het nieuwe BSN van de werknemer opnemen in de administratie. Werknemers die niet in het bezit zijn van een BSN kunnen dit aanvragen bij een aantal kantoren van de Belastingdienst.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!