Complete administratie voor arbeidsmigrant

3 april 2013 | Door redactie

Neemt u een arbeidsmigrant in dienst, dan heeft u bepaalde administratie- en bewaarplicht. Houdt u zich daar niet aan, dan kunt u vanaf 1 juni 2013 rekenen op een boete van maximaal € 3.000. Per 1 juni 2013 treedt namelijk de Wet modern migratiebeleid in werking.

De Wet modern migratiebeleid (pdf) gaat in per 1 juni 2013. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) u als referent van de arbeidsmigrant een bestuurlijke boete kan opleggen als u zich niet houdt aan de verplichtingen die u heeft bij het in dienst nemen van de arbeidsmigrant. De boete kan oplopen tot maximaal € 3.000. Als u nog eens in de fout gaat, kan de IND de boete met 50% verhogen.
U bent referent als u er belang bij heeft dat de arbeidsmigrant naar Nederland komt. Dat is het geval als u de buitenlandse medewerker in loondienst neemt.

Administratie- en bewaarplicht bij arbeidsmigrant

De administratie- en bewaarplicht houdt in dat u relevante informatie en bewijsstukken moet opnemen in uw administratie en tot vijf jaar na het einde van uw referentschap moet bewaren. De IND kan op elk moment aankloppen om te controleren of u zich aan uw verplichtingen houdt of heeft gehouden. Zorg daarom voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens van de arbeidsmigrant. Leg in ieder geval de volgende gegevens vast:

  • de arbeids- of stageovereenkomst of het aanstellingsbesluit;
  • de tewerkstellingsvergunning;
  • een kopie van het paspoort.