De grenzen blijven gesloten

29 november 2011 | Door redactie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse medewerkers tot 1 januari 2014 gesloten blijven. Voor medewerkers uit deze landen heeft u dus nog steeds een tewerkstellingsvergunning nodig.

Europa wil de regels juist graag wil versoepelen maar zolang de werkloosheid stijgt en er een recessie dreigt, wil het kabinet echter geen vrij verkeer van medewerkers uit Roemenië en Bulgarije. Het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa is groter dan verwacht.

Positieve effecten en problemen

Naar schatting zijn er tussen de 286.000 en 325.000 migranten in Nederland. Het Centraal Planbureau schat dat er jaarlijks maximaal 20.000 Roemenen en Bulgaren naar Nederland komen als de grenzen open zouden gaan. Naast positieve effecten brengt arbeidsmigratie echter ook problemen met zich mee. Zo vindt het kabinet het onwenselijk dat het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aantrekt terwijl de overheid de 500.000 Nederlanders die nu een uitkering ontvangen, aan werk probeert te helpen.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Om de problemen rond arbeidsmigratie op te lossen, neemt de overheid een aantal maatregelen. Eén daarvan is een strengere controle op onderbetaling zoals u ook heeft kunnen lezen in het bericht ‘De Inspectie SZW zal streng optreden’. Voor medewerkers uit Roemenië en Bulgarije moet u voorlopig dus nog altijd een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV Werkbedrijf. Een tewerkstellingsvergunning is verplicht voor medewerkers van buiten de EER of uit Bulgarije of Roemenië. Hieronder vindt u een onderzicht van de EU- en EER-landen.

EER- en EU-landen