Eerste Kamer akkoord met langere duur werkvergunning

28 september 2021 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personeel uit het buitenland te halen. Een werkvergunning kan vanaf 2022 langer geldig zijn.

De WAV bevat regels rond het aannemen van buitenlandse werknemers. Om de regels flexibeler en toekomstbestendig te maken, heeft het (inmiddels demissionaire) kabinet een wetsvoorstel voor wijziging van de WAV opgesteld. Het wetsvoorstel, dat voortkomt uit het regeerakkoord, helpt bij personeelsschaarste en verbetert de positie van werknemers. Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen zonder stemming.

Taalles is vereist voor langere duur werkvergunning

Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen, moet een werkgever in bepaalde gevallen een werkvergunning aanvragen. Er zijn twee vergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) voor periodes van korter dan drie maanden en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor buitenlandse werknemers die langer aan de slag willen in Nederland. Momenteel verleent UWV of IND zo’n vergunning in principe voor maximaal één jaar. UWV kan daardoor elk jaar weer van de werkgever verlangen dat hij eerst op zoek gaat naar geschikte werknemers in Europa (de arbeidsmarkttoets). Lukt het de werkgever niet een Europese werknemer te vinden, dan is een werkvergunning mogelijk.
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt past het kabinet de maximale geldigheidsduur van de werkvergunning aan: van één jaar naar drie jaar. Als er een ‘volledige arbeidsmarkttoets’ nodig is, wordt het maximum twee jaar. Door deze wijziging is meer maatwerk voor bepaalde groepen mogelijk en hoeven werkgevers minder vaak een werkvergunning aan te vragen. Een aanvullende voorwaarde voor het verstrekken van een werkvergunning van langer dan een jaar is dat de werkgever de buitenlandse werknemer scholing aanbiedt op het gebied van de Nederlandse taal.

Geen versoepeling van arbeidsmarkttoets

Het kabinet stelde in de eerste versie van het wetsvoorstel voor om UWV soepeler met de arbeidsmarkttoets te laten omgaan als er binnen een bepaalde sector een groot tekort aan personeel heerst. De Tweede Kamer heeft er bij de behandeling van dit wetsvoorstel echter voor gekozen om deze versoepeling uit het wetsvoorstel te halen.

Girale betaling van loon buitenlandse werknemer

Voor een betere bescherming van arbeidsmigranten bevat het wetsvoorstel twee maatregelen:

  • De werkgever moet het volledige loon maandelijks overmaken op de bankrekening van de buitenlandse werknemer. Deze girale betaling geeft de werknemer meer zekerheid.
  • Aanvragen voor een TWV of GVVA kunnen worden geweigerd als de werkgever geen ‘economische activiteit’ (meer) heeft, bijvoorbeeld door faillissement.
Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).