Europese Unie komt met regels voor gelijk loon

11 maart 2016 | Door redactie

Een werknemer die naar een ander land uit de Europese Unie (EU) wordt gedetacheerd, heeft bij de werkgever in dat land recht op hetzelfde loon als andere werknemers met hetzelfde werk. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie (EC) voor wijziging van de detacheringsrichtlijn.

Eurocommissaris Thyssen heeft bekendgemaakt op welke punten de EC de detacheringsrichtlijn wil aanpassen. De wijzigingen moeten oneerlijke beloningsverschillen tussen werknemers uit de EU tegengaan. Een gedetacheerde krijgt recht op de arbeidsvoorwaarden van werknemers uit het land waar hij werkt en als het voor hem voordelig is, is na twee jaar ook het arbeidsrecht uit dat land op hem van toepassing. Zo kan een ervaren gedetacheerde niet meer een startsalaris krijgen omdat de werkgever alleen verplicht is om basisarbeidsvoorwaarden te regelen. Ook de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse en binnenlandse uitzendkrachten worden gelijkgetrokken. Verder kunnen lidstaten eisen dat een onderaannemer hetzelfde loon betaalt als de opdrachtgever.

Asscher pleit al langer voor bescherming Europese werknemers

Het voorstel van de EC komt nadat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2015 een plan voor wijziging van de detacheringsrichtlijn naar de eurocommissaris stuurde. Hij kreeg hiervoor steun van diverse EU-landen. De minister wil enerzijds grensoverschrijdende arbeid stimuleren en anderzijds de arbeidsvoorwaarden van werknemers meer beschermen. De komende tijd blijft hij als voorzitter van de EU-Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid zich sterk maken voor het voorstel tot wijziging van detacheringsrichtlijn. In het verlengde hiervan introduceerde hij onlangs het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Bovendien loodste hij de Wet aanpak schijnconstructies door de Eerste en Tweede Kamer.