Gecombineerde vergunning door Eerste Kamer

18 december 2013 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Het wetsvoorstel combineert de verblijfs- en de tewerkstellingsvergunning. Hierdoor hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen voor arbeidsmigranten die in Nederland komen wonen en werken.

Op 10 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)(pdf) aanvaard. De Tweede Kamer had het voorstel op 14 november 2013 al aangenomen. Door de nieuwe regeling volgt u straks één aanvraagprocedure als u een arbeidsmigrant voor u wilt laten werken. Over de uitzonderingen op deze nieuwe procedure kon u al lezen in het bericht ‘Gecombineerde vergunning voor arbeidsmigrant’.

Werkgever moet kopie maken van aanvullend document

Onderdeel van de gecombineerde vergunning is een aanvullend document. In dit document staat onder meer vermeld:

  • de naam en de plaats van vestiging van de werkgever;
  • de persoonsgegevens van de arbeidsmigrant;
  • de geldigheidsduur van de vergunning;
  • een omschrijving van de aard en de plaats van de door de arbeidsmigrant te verrichten arbeid.

U moet als werkgever een kopie van het aanvullend document en een kopie van het verblijfspasje in uw administratie bewaren, zodat u dit kunt tonen als daarom wordt gevraagd.
De precieze datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. De wet treedt in werking op de dag nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Dit zal waarschijnlijk begin 2014 gebeuren.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de vergunning die u moet aanvragen voor een arbeidsmigrant, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!