Kortere werkvergunning door Eerste Kamer

13 november 2013 | Door redactie

Een tewerkstellingsvergunning van UWV is vanaf volgend jaar nog maar één jaar geldig. Dat staat in het wetsvoorstel voor herziening van de Wet arbeid vreemdelingen. Gisteren stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. In april van dit jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

U heeft als werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het wetsvoorstel voor herziening van de Wet arbeid vreemdelingen worden de regels voor een tewerkstellingsvergunning aangescherpt. Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Kortere werkvergunning door de Tweede Kamer’ moeten de strengere regels voorkomen dat Nederlandse werknemers door arbeidsmigranten van buiten de EER worden verdrongen.

Elk jaar aantonen dat u naar Nederlandse werknemer heeft gezocht

Door de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen is een tewerkstellingsvergunning vanaf 1 januari 2014 nog maar één jaar geldig. Een vergunning was tot nu toe drie jaar geldig. Een werkgever moet bovendien elk jaar opnieuw aantonen dat hij binnen Nederland en andere landen in Europa geen geschikte kandidaten heeft kunnen werven. Verlengt u het werk van de arbeidsmigrant, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.
Een andere wijziging is dat een werknemer van buiten de EER pas na een periode van vijf jaar werken in Nederland geen tewerkstellingsvergunning meer nodig heeft. Nu geldt daarvoor nog een periode van drie jaar. In het bericht ‘Gecombineerde vergunning voor arbeidsmigrant’ las u al dat het kabinet volgend jaar een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid wil invoeren.

Kabinet wil oneerlijke concurrentie voorkomen

Onderdeel van de wijziging is ook dat u verplicht bent om een marktconform loon aan de arbeidsmigrant te betalen en minstens het minimumloon (ook als de werknemer parttime werkt). Dat moet oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers voorkomen. UWV kan u vanaf volgend jaar bovendien een vergunning weigeren als u in het verleden bent veroordeeld voor een overtreding van de Arbowet.
Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid straks een vergunningstop voor een sector opleggen, als blijkt dat er binnen een bepaalde sector onvoldoende wordt gezocht naar kandidaten uit Nederland en andere landen binnen de Europese Unie.