Medewerkers binnen EU beter beschermd

21 oktober 2015 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers invoert. Door invoering van de meldingsplicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.

Een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt het voor de Inspectie SZW mogelijk om te controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Het kabinet wil hiermee vrij verkeer van werknemers in stand houden maar wel de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden en zo de positie van werknemers beter beschermen.

Invoering meldingsplicht per juni 2016

De invoering van een meldingsplicht voor werknemers binnen Europa (EU) stelt een buitenlandse werkgever verplicht om te melden welke medewerkers hij in Nederland laat werken en voor hoe lang. Deze meldingsplicht gaat in per 18 juni 2016 en moet meer mogelijkheden bieden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Ook zullen de EU-lidstaten meer gegevens met elkaar uitwisselen en wordt het mogelijk om boetes over de grens te innen.

Wijzingen Europese detacheringsrichtlijn naar de EU-commissie

Minister Asscher heeft de wijzingen voor de Europese detacheringsrichtlijn aan de Europese Commissie gestuurd die eind dit jaar voorstellen zal doen om vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken. Het wetsvoorstel gaat volgens het wetgevingsprocedure voor advies aan de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.